Personel

Doktor Piotr Zabul , ukończył akademię medyczną w Gdańsku w 2005 roku. Po ukończonym stażu specjalizacyjnym z Położnictwa I Ginekologii uzyskał tytuł Specjalisty Położnictwa Ginekologii .W trakcie swojej praktyki lekarskiej uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskał liczne certyfikaty potwierdzające wysoki standard posiadanych kwalifikacji m.in. Certyfikat badań Prenatalnych FMF. Doświadczenie operacyjne zdobyte w trakcie pracy w oddziale Położnictwa i Ginekologii Szpitala Specjalistycznego Gdańsk Zaspa uzupełnione o staże w klinice Ginekologii i  Ginekologii Onkologiczej  szpitala MSWIA w Warszawie poszerzyło zakres wykonywanych operacji m.in o zabiegi w zaawansowanych stanach nietrzymania moczu obniżenia narządu rodnego jak również wypadania kikuta  pochwy po zabiegach usunięcia macicy.


Dr Piotr Zabul jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.